Psychoterapia Centrum

"to nie jest trudno żyć, trzeba tylko oddychać,

potrzeba trochę krwi i żeby móc dotykać"

Dagmara Kuczyńska-Ginko

Nasz zespół

Jesteśmy psychoterapeutami, których połączyła przyjaźń i wspólna pasja - nasza praca.

Spotykamy się z osobami, które szukają profesjonalnej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej.

Jesteśmy doświadczonymi specjalistami, ciągle się szkolącymi i szukającymi nowych sposobów rozwiązywania problemów.

Znamy się od wielu lat, razem pracujemy, uczymy, wspieramy się wzajemnie.

Pomagamy w lepszym zrozumieniu siebie i innych oraz w doświadczaniu ulgi od cierpienia.

Nasi terapeuci

Kinga Czarnota

Jestem psychoterapeutą i psychologiem. Moja praca wynika z tego, jakich ludzi, zdarzeń, miejsc miałam szansę spotkać i doświadczyć w swoim życiu. Dzięki Nim czuję i wiem, że praca psychoterapeutyczna jest moją drogą…

Myślę o sobie, jako o człowieku, w którym dokonuje się ciągła zmiana, który z fascynacją wciąż odkrywa w sobie nowe wymiary. Najważniejsze, to nauczyć się cieszyć życiem, czerpać radość ze zwykłych, codziennych doświadczeń i wiem, że ta nauka związana jest z dostrzeganiem tego, co prawdziwe, choć nie zawsze – łatwe.

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, tu rozwinęła się moja miłość do psychologii i fascynacja psychologicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania człowieka. Kształcenie w zawodzie psychoterapeuty rozpoczęłam w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Katowicach, w niedługim czasie potem  trafiłam do Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, gdzie poczułam, że oddziaływania psychoterapeutyczne naprawdę mogą poprowadzić ku szczęśliwszemu życiu. Tam ukończyłam całościowe kształcenie w zawodzie psychoterapeuty, zdobywając dyplom 4- letniego Studium Psychoterapii Integratywnej, którego program jest zgodny z wymogami Polskiej Rady Psychoterapii oraz European Association for Psychotherapy (EAP).

Kształcąc się zgodnie ze standardami Polskiej Rady Psychoterapii, przyjętymi przez polskie Ministerstwo Zdrowia, w swej pracy kieruję się kodeksem etycznym. Swoją pracę stale superwizuję pod kierunkiem certyfikowanych superwizorów.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.

Praktykę psychoterapeutyczną zaczęłam zdobywać pracując w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu.

W roku 2018 odbyłam 3-miesięczny staż kliniczny na Oddziale Psychiatrycznym Specjalistycznego Szpitala im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. Prywatną praktykę psychologiczno – psychoterapeutyczną prowadzę od 2013 roku.

Ukończyłam roczną szkołę Pracy z ciałem, gdzie  odkryłam swą fascynację ciałem człowieka i doświadczyłam wagę holistycznego spojrzenia na funkcjonowanie jednostki oraz istotę odzwierciedlenia emocji i doświadczeń w ciele...

Prywatnie jestem żoną i mamą syna i córki. Uwielbiam kontakt z przyrodą, ładuję się Jej obrazami, zapachami i dźwiękami...

 

Berenika 
Obersztyn-Kaczorek

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapeutyczne, akredytowanym przez Europen Association for Psychotherapy, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Polskiej Rady Psychoterapii. Obecnie staram się o uzyskanie certyfikatu.

Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu psychoterapii - między innymi: 4-letnie studium psychoterapii integratywnej, integratywną psychoterapię krótkoterminową, integratywną systemową psychoterapię depresji, diagnozę kliniczną DSM-4, psychoterapię par, integratywną systemową psychoterapię zaburzeń lękowych, psychoterapię jedzących za dużo, kurs hipnozy. Ostatnio doskonalę się w pracy z ciałem, ponieważ przekonałam się w swojej praktyce, że najlepsze efekty w pracy nad sobą osiąga się uwzględniając zarówno umysł, jak i ciało. Nie wystarczy pracować tylko nad swoimi przekonaniami i myślami, trzeba też w procesie dochodzenia do spokoju i równowagi uwzględnić uczucia i emocje, będące mową naszego ciała. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej. Regularnie biorę udział w superwizji.

Pracuję w nurcie integratywnej psychoterapii systemowej łączącej ze sobą psychoterapię: psychodynamiczną, systemową, ericksonowską, gestalt, procesu, pracę z ciałem i hipnozę. Dzięki zintegrowanemu podejściu mogę wybrać odpowiednią metodę i indywidualnie do każdego ją dopasować tak, by prowadzona psychoterapia była skuteczna. Kocham swoją pracę, uważam ją za fascynującą. Daje mi ona ogromną satysfakcję. Spotkanie z drugim człowiekiem, który stopniowo ale konsekwentnie, z moją pomocą rozwiązuje swoje problemy i zmienia swoje życie, jest dla mnie często źródłem wielu wzruszeń i radości. Sama przeszłam przez swoją psychoterapię więc wiem jak przeprowadzić przez nią drugą osobę, dając jej wsparcie, odpowiednio motywując. Staram się przede wszystkim każdego najpierw dobrze zrozumieć i poczuć z czym się zmaga w swoim życiu i na czym polega jego kłopot. Nie zawsze jest to takie oczywiste.

Prywatnie jestem żoną, mamą dwojga, właśnie dojrzewających nastolatków, syna i córki. Borykam się z tymi samymi problemami, co wszyscy rodzice, których dzieci dorastają w tak ostatnio skomplikowanym świecie. Mam psy i koty i nie wiem, jakim cudem starcza mi jeszcze czasu na zajmowanie się ogrodem. Uwielbiam spacery po lesie i piesze wycieczki. Przyroda to moja miłość.  

Damian Zdrada

Jestem psychologiem, specjalistą psychoterapii uzależnień, osobą prowadzącą psychoterapię. Pracuję w zawodzie od 1997 roku. Przyjmuję dorosłe osoby z zaburzeniami psychicznymi, uzależnieniami od substancji (jeśli jest utrzymywana abstynencja), uzależnieniami behawioralnymi (w tym uzależnienie od seksu, zakupów, nowych technologii itp.). Zajmuję się również pomocą dla osób przechodzących kryzysy emocjonalne, trudności w związkach czy inne problemy natury psychicznej. Prowadzę także psychoterapię par oraz psychoterapię grupową. Obecnie pracuję w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim, gdzie kieruję Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień. Jako nauczyciel akademicki oraz dydaktyk w szkoleniach specjalizacyjnych w dziedzinie uzależnień realizuję swoje pasje naukowe. Jestem autorem książki „Seksoholizm-perwersja i miłość” oraz wielu artykułów z zakresu leczenia uzależnień behawioralnych. W pracy terapeutycznej łączę podejście systemowe z humanistyczno-doświadczeniowym, co daje moim pacjentom możliwość przepracowania wielu trudnych i złożonych problemów emocjonalnych. Osobom zastanawiającym się nad podjęciem psychoterapii chcę przekazać wskazówkę, że jeśli doświadczasz jakiegoś dyskomfortu lub cierpienia psychicznego, sytuacji kryzysowej czy jakiejkolwiek innej trudności emocjonalnej i wierzysz, że można to przezwyciężyć - to psychoterapia jest dla Ciebie.

W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, rolkach, nartach, łyżwach, lubię podróże, dające możliwość przeżycia czegoś ekscytującego. Fascynuje mnie prognozowanie pogody na podstawie modeli numerycznych.

Zapraszam do kontaktu ze mną pod numer telefonu 501 240 021 lub adres e-mail: damianzdrada@interia.pl

Sylwia Jagieła

Jestem psychologiem, a także terapeutką EEG-Biofeedback. Studia magisterskie na kierunku psychologia ukończyłam w 2010 roku na Uniwersytecie Śląskim. Regularnie poszerzam posiadaną wiedzę, szczególnie w zakresie: pomocy dziecku z trudnościami emocjonalnymi, zastosowania neurofeedbacku jako metody terapeutycznej, pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się matematyki.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach oświatowych, gdzie pracowałam z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w koncentracji uwagi i nauce, a także z trudnościami natury emocjonalnej. Aktualnie jestem pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu. Pracuję w dziale pomocy psychologicznej. Zajmuję się tam diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych, a także terapią, poradnictwem i psychoedukacją dzieci, młodzieży i rodzin. Podstawowymi obszarami moich zainteresowań są: rozwój człowieka w cyklu życia, funkcjonowanie procesów uwagi i procesów uczenia się, rozwijanie zdolności matematycznych oraz kreatywności dzieci i młodzieży, psychofizjologia stresu oraz rozwój społeczno-emocjonalny dzieci i młodzieży.

Pracuję głównie z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi zmagającymi się z lękiem, depresją, stresem, trudnościami w koncentracji uwagi i nauce, zaburzeniami zachowania. Pomagam też rodzinom w kryzysie emocjonalnym. Staram się integrować różne metody pracy terapeutycznej czerpiąc z nich to, co użyteczne dla osiągnięcia ustalonego w procesie terapii celu. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

W pracy indywidualnej koncentruję się na potrzebach, a także potencjale i mocnych stronach klienta. Bliskie jest mi podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (TSR), które skupia się na teraźniejszości i przyszłości. Zakłada ono, że każdy może dokonać ważnej dla niego zmiany poszukując nowych rozwiązań. Towarzyszenie klientowi w procesie tej zmiany pozostaje dla mnie fascynującą drogą.

Zapraszam do kontaktu ze mną pod numerem telefonu: 509 563 548

Aldona Karuzys

Opis w przygotowaniu...

Beata Matczak

Jestem psychologiem i pedagogiem (Uniwersytet Śląski 2000 i 2002r.), certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień (egzamin certyfikacyjny w 2007r.). Obecnie uczę się w całościowej Szkole Psychoterapii Humanistycznej Intra w Warszawie rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Moja historia zawodowa: w 2001 roku zaczęłam pracę z osobami uzależnionymi (chemicznie i behawioralnie), później z osobami doświadczającymi skutków czyjegoś uzależnienia – między innymi z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików. Zauważyłam, że człowieka nie da się zamknąć w jakichkolwiek ramach: każdy był inny, ludzie przychodzili z przeróżnymi problemami, traumami, stylem funkcjonowania, zasobami.. W związku z tym zaczęłam jeździć na różne szkolenia  poszerzające moje kompetencje. Najważniejsze z nich to: kilka szkoleń w Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie, szkolenia z Dialogu Motywującego w Poznaniu, konferencje i szkolenia z zaburzeń więzi organizowane Śląską Fundację Błękitny Krzyż,  szkolenia w zakresie psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej organizowane przez Stowarzyszenie INTRA w Warszawie i wiele innych. Ucząc się różnych podejść psychoterapeutycznych odkryłam, że nurt humanistyczno-doświadczeniowy (obejmujący: Gestalt, EFT, terapię egzystencjalną, skoncentrowaną na osobie i inne) jest mi najbliższy i w nim się aktualnie rozwijam. Wiem, że działa tylko to, do czego jesteśmy przekonani.

Terapia jest według mnie sztuką, a nie rzemiosłem, tu nie ma gotowych rad i odpowiedzi, bo one są zawsze indywidualne i wypływają z wnętrza klienta, a nie z gotowych scenariuszy. Mam ogromny szacunek dla procesów samonaprawczych w człowieku, a moją rolą jako psychoterapeuty jest profesjonalne pomaganie w przejściu przez przeszkody blokujące te procesy.  Nie wierzę w żadne szybkie sztuczki; terapia jest Spotkaniem, które może zainicjować zmiany. Diagnoza w tym rozumieniu nie powinna być nadaniem etykietki z katalogu zaburzeń, ale jest stałym poznawaniem sposobu, w jaki klient kontaktuje się ze sobą i ze światem,  po to, by mógł te sposoby rozwijać. Człowiek stale się zmienia. Bardzo bliskie są mi koncepcje zaburzeń więzi, które mówią, że nasze problemy mają źródła w relacjach, dlatego to w relacji  (np. z terapeutą) powstają warunki do ich rozwiązania. Można by wiele pisać o tym, czym jest psychoterapia, ale można jej też doświadczać. Ten zawód, poza trudem, to wiele wzruszeń i ogromny zaszczyt towarzyszeniu z bliska fascynującemu procesowi rozwoju moich klientów, jak również doświadczanie własnego rozwoju.

Prywatnie jestem wdzięczną za wszystko, co mam; żoną, mamą trójki dzieci, przyjacielem, maratończykiem, który obecnie nie biega, ale nadal kocha ruch, rozwija się w tańcu, kopie w ogrodzie i zachwyca się pięknem stworzenia;-)

Zapraszam do kontaktu ze mną pod numer telefonu 608 378 567

Agnieszka Adamczyk

Mając równowagę w sobie, będąc dla siebie samego bezpieczną przystanią, możesz ze spokojem i jednocześnie fascynacją przyglądać się szalejącej przed Tobą burzy…

 

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Śląskim w 2005 i od tego czasu pracuję w zawodzie. Obecnie realizuję pięcioletnią szkołę „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin” pod naukowym kierownictwem prof. Bogdana de Barbaro w Krakowie. Ukończyłam roczne seminarium w zakresie psychoterapii okołoporodowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Jestem terapeutą EMDR, TSR i interwentem kryzysowym. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję z osobami dorosłymi w ramach terapii indywidualnej, m.in. w zakresie: zaburzeń lękowych i nastroju, zaburzeń adaptacyjnych, trudności w relacjach, radzeniu sobie z traumatycznymi doświadczeniami. Wspieram osoby, które doświadczają przeróżnych kryzysów życiowych, stoją przed ważnymi wyborami życiowymi czy chcą zmienić coś w swoim życiu, by było ono pełniejsze i bardziej satysfakcjonujące. Jednym ze szczególnych obszarów mojej pracy zawodowej i pasji zarazem jest wsparcie okołoporodowe. Zajmuję się takimi kwestiami jak: niepłodność, strata dziecka, poronienie, ciąża, przygotowania do porodu, obniżony nastrój po porodzie, adopcja, zaburzenia więzi i jej odbudowywanie, odnajdywanie się w nowych rolach mamy i taty, związku w fazie rodziny z małym dzieckiem. Przez wiele lat pracowałam w ośrodku adopcyjnym. To właśnie tam przekonałam się jakie są realne potrzeby i problemy osób zmagających się z niepłodnością i tych którzy próbują odnaleźć się w rodzicielstwie. Ważne były też dla mnie doświadczenia z pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej, ale bezcenne okazało się to, czego nauczyłam się od podopiecznych zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, w którym świadczyłam pomoc psychologiczną. Żeby jak najlepiej  wykonywać swoją pracę zdobywałam nowe kwalifikacje i podnosiłam swoje kompetencje w zakresie psychoterapii, udzielania pomocy psychologicznej, diagnozy osób dorosłych i dzieci m.in.: w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, SWPS w Katowicach, GWSH w Katowicach ale też fundacjach Rodzić Po Ludzku czy Nagle Sami. Aktualnie pracę w gabinecie łączę z obowiązkami psychologa o/położniczo-ginekologicznego w szpitalu specjalistycznym.

Mam za sobą doświadczenie psychoterapii własnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji w nurcie psychodynamicznym.

Prywatnie jestem żoną i matką dwojga dzieci. Cenię sobie przyjaźń, współpracę i bycie razem. Uważam, że w świecie mnóstwa zależności, pełnienia jednocześnie wielu ról społecznych i podejmowania nieustannie nowych zobowiązań należy mimo wszystko podążać za swoimi potrzebami i słuchać siebie, a odpowiedzi na najważniejsze pytania szukać w sobie. Poza tym lubię morsować, pasjonuje mnie motoryzacja i karmienie innych.

Zapraszam do kontaktu ze mną pod numer telefonu 504 711 180 lub adres e-mail: strefaodrodzenia@gmail.com

Małgorzata Wons

Jestem psychologiem, psychoterapeutą dzieci i młodzieży w trakcie certyfikacji. Studia magisterskie na kierunku psychologia (specjalność: psychologia wychowawczo-kliniczna) ukończyłam w 2005r. roku na Uniwersytecie Śląskim. Nieprzerwanie od 17 lat pomagam dzieciom i ich rodzicom w radzeniu sobie z trudnościami rozwojowymi, wychowawczymi oraz z akceptacją tego, że każde dziecko, rodzic czy opiekun jest niepowtarzalny i ma swoje potrzeby. Swoje doświadczenie zdobywam w poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówkach oświatowych oraz w ośrodku terapii i psychoedukacji. Biorę udział w licznych szkoleniach, między innymi ukończyłam specjalistyczne szkolenie z mediacji rodzinnych. W ubiegłym roku uzyskałam uprawnienia psychoterapeuty akceptowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz staram się o uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019). Odbyłam staże na dziecięcym oddziale psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego oraz dziennym oddziale psychoterapii dla osób dorosłych. W swojej pracy łączę różne nurty aby lepiej dopasować metodę do indywidualnych potrzeb klienta. Szczególnie bliskie jest mi systemowe podejście do pracy z dzieckiem i jego rodziną, ponieważ trudno jest pomóc dziecku nie pomagając jednocześnie całej rodzinie. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji w nurcie integratywnym.

Zapraszam do kontaktu ze mną pod numerem telefonu: 508 328 233

 

 

Designed by Photo & Design

Kinga Czarnota

 793 369 981

Berenika Obersztyn-Kaczorek

 783 963 372

Copyright © 2021-2023 Psychoterapia Centrum

Psychoterapia Centrum